Navigace

Obsah


Úřední deska - různé

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
KÚKK - Program 19. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje 30.5.2022 20.05.2022 01.06.2022
MěÚ Cheb - VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na poz. komunikacíc na návrh CHEVAK Cheb, a.s. 18.05.2022 03.06.2022
SPÚ - Výzva podle § 8 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. - k nedostatečně identifikovatelným oprávněným osobám z věcných břemen 11.05.2022 15.05.2023
SPÚ - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníku pozemků, lhůta pro uplatnění námitek - komplexní pozemkové úpravy v kú. Milíkov u M. Lázní 11.05.2022 27.05.2022
Dražební vyhláška o provedení dražby věcí movitých - R. Štorch 10.05.2022 28.06.2022
USNESENÍ Poslanecké sněmovny - ukončení stavu pandemické pohotovosti 05.05.2022
Zrušení několika mimořádných opatření, s účinností od 1. 5. 2022 03.05.2022 04.06.2022
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné 2021 - lokalita Cheb 30.04.2022
KÚ KK - Veřejná vyhláška vstupu na pozemky - provádění zeměměřických prací 27.04.2022
Ochranné opatření – stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 18. 3. 2022 21.03.2022
Zrušení několika mimořádných opatření, s účinností od 14. 3. 2022 15.03.2022
Ochranné opatření – seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění covid-19, s účinností od 14. 3. 2022 15.03.2022
Upřesnění vyhlášené sbírky humanitární pomoci 15.03.2022
Ombudsman dětem z Ukrajiny- nejčastější otázky 15.03.2022
PČR - Policistou na zkoušku 14.03.2022
Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest, s účinností od 14. 3. 2022 do odvolání 11.03.2022
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. března 2022 č. 191 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb. 10.03.2022
Ochranné opatření – výjimka pro vstup na území České republiky cestou z Ukrajiny z důvodu mezinárodního ozbrojeného konfliktu, s účinností od 25. 2. 2022 01.03.2022
Mimořádné opatření – organizace a provádění pracovní karantény ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy, preventivně výchovné péče, s účinností od 3. 2. 2022 03.02.2022
Změnu některých mimořádných opatření v souvislosti ze změnou doby platnosti očkování proti nemoci covid-19, s účinností od 15. 2. 2022 27.01.2022
Změnu mimořádného opatření ze dne 29. 12. 2021 k omezení maloobchodního prodeje zboží, služeb a poskytování služeb, s účinností od 17. 1. 2022 17.01.2022
Změnu mimořádného opatření ze dne 18. 11. 2021 k testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 a opatření ze dne 5. 1. 2022 k testování zaměstnanců a dalších osob, s účinností od 17. 1. 2022 17.01.2022
Ochranné opatření – stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 27. 12. 2021 27.12.2021
Změnu mimořádného opatření k pravidlům pro hlášení výsledků antigenních testů do ISIN, k testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 23. 11. 2021 23.11.2021
Mimořádné opatření – testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, s účinností od 22. 11. 2021 22.11.2021
Změnu mimořádného opatření ze dne 27. 10. 2021 k ochraně dýchacích cest, s účinností od 15. 11. 2021 15.11.2021
Mimořádné opatření – podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s účinností od 15. 11. 2021 09.11.2021
Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání léčivého přípravku Bamlanivimab po dobu 6 měsíců od data použitelnosti uvedeného na obalu. 04.10.2021
VV- Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy 15.09.2021 01.01.2023
Mimořádná opatření a ochranná opatření – s účinností od 1. 9. 2021 01.09.2021
Mimořádné opatření – povinnost oznámení o konání hromadné akce nad 1 000 osob s účinností od 19. 7. 2021 19.07.2021
Mimořádné-opatření-–-interval-pro-podání-druhé-dávky-vakcín-proti-covid-19-s-účinností-od-15.-7.-2021 16.07.2021
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním v k.ú. Dolní Žandov 12.07.2021
Zmena-mimoradnych-opatreni-v-nichz-se-stanovi-ockovani-jako-vyjimka-z-nekterych-povinnosti-s-ucinnosti-od-9-7-2021 07.07.2021
Zrušení mimořádných opatření, kterými se stanovuje povinné plošné a screeningové testování obyvatel ČR, s účinností od 1. 7. 2021 18.06.2021
Změnu mimořádného opatření ze dne 2. 3. 2021 k nařízení izolace a karantény, s účinností od 15. 6. 2021 do odvolání 16.06.2021
Změnu mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021 k testování studentů vysokých škol, s účinností od 15. 6. 2021 16.06.2021
Mimořádné opatření – stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 8. 6. 2021 do odvolání a interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19, s účinností od 11. 6. 2021 08.06.2021
Mimořádné opatření – návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb, s účinností od 8. 6. 2021 do odvolání 08.06.2021
Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 8. 6. 2021 do odvolání a Změnu mimořádného opatření ze dne 19. 5. 2021 k pravidlům pro konání škol v přírodě, s účinností od 8. 6. 2021 08.06.2021
Mimořádné opatření – testování obyvatel na přítomnost SARS-CoV-2 s účinností od 1. 6. 2021 31.05.2021
Závěrečný účet Obce Dolní Žandov za rok 2020 schválený 31.05.2021
Mimořádné opatření – samotestování zaměstnanců, OSVČ s účinností od 15. 5. 2021 17.05.2021
SPÚ - Nepronajatý majetek ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro SPÚ 05.05.2021
Změna mimořádného opatření – testování – vysoké školy s účinností od 4. 5. 2021 do odvolání a základní umělecké školy s účinností od 4. 5. 2021 do odvolání a omezení obchodu a služeb s účinností od 4 5. 2021 do odvolání 04.05.2021
Mimořádná opatření – stanovení povinnosti ZP k zápisu IČO do ISIN,k omezení obchodu a služeb, k ochraně dýchacích cest, s účinností od 21. 4. 2021 do odvolání, 20.04.2021
Mimořádné opatření – omezení poskytování sociálních služeb, s účinností od 13. 4. 2021 do odvolání 13.04.2021
Mimořádná opatřetření platná od 12.4.2021 09.04.2021
Sbírka zákonů č. 57/2021 obsahující prodloužení nouzového stavu a prodloužení platnosti krizových usnesení vlády přijatých v souvislosti s pandemií Covid-19 29.03.2021
Mimořádné opatření – testování zaměstnanců, samotestování zaměstnanců a OSVČ a • Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování zaměstnanců 24.03.2021
Mimořádné opatření – vyšetření na přítomnost SARS CoV-2 zaměstnanců škol a školských zařízení s nezbytnou péčí o děti od 2 do 10 let 22.03.2021
Mimořádné opatření – povinné testování veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob 22.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizových opatření - částka Sbírky zákonů č. 51/2021 19.03.2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb. 17.03.2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 08.03.2021
Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku REGN-COV2 s obsahem léčivých látek casirivimab a imdevimab, koncentráty pro infuzní roztok 03.03.2021
Mimořádné opatření – změna mimořádného opatření k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování ze dne 13. 1. 2021 03.03.2021
Mimořádné opatření – antigenní testování obyvatel, s účinností od 2. 3. 2021 do odvolání 03.03.2021
Sbírka zákonů č. 116/2021 - Usnesení vlády České repubiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb. 03.03.2021
Mimořádné opatření – samotestování zaměstnanci, s účinností od 2. 3. 2021 do odvolání 03.03.2021
Sbírka zákonů č. 39/2021 obsahující „Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky n 01.03.2021
Mimořádné opatření – vystavení certifikátu o dokončení očkování v ISIN, s účinností od 23. 2. 2021 23.02.2021
Katastrální úřad pro KK - Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním 23.02.2021 31.12.2024
Změna ochranného opatření v souvislosti s mezinárodní dopravou tranzitující do Německa s účinností od 14. 2. 2021 15.02.2021
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne14. února 2021 č.125 - NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14dnů a související usnesení vlády ČR 15.02.2021
Sbírka zákonů částka č. 26/2021 Sb. obsahující usnesení vlády přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 11. 2. 2021 12.02.2021
Městský úřad Cheb - tisková zpráva 12.02.2021
Sbírka zákonů částka č. 22/2021 obsahující usnesení vlády přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 8. 2. 2021 09.02.2021
Ochranné opatření - omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 5. 2. 2021 do odvolání 02.02.2021
Mimořádné opatření – změna Mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel s účinností od 1. 2. 2021 01.02.2021
Sbírka zákonů č. 16/2021 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 28. 1. 2021 29.01.2021
Sbírka zákonů č. 11/2021 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 22. 1. 2021 25.01.2021
Sbírka zákonů č. 09/2021 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 18. 1. 2021 19.01.2021
Sbírka zákonů č. 07/2021 obsahující usnesení vlády přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 11. 1. 2021 12.01.2021
Sbírka zákonů č. 06/2021 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 7. 1. 2021 08.01.2021
Ochranné opatření – lety ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s účinností od 1. 1. 2021 do 04.01.2021
Sbírka zákonů č. 242 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 23. 12. 2020 23.12.2020
Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 20. 12. 2020 od 15.30 hodin do odvolání 21.12.2020
Sbírka zákonů č. 231 obsahující usnesení vlády přijaté v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 17. 12. 2020 18.12.2020
Sbírka zákonů č. 220 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 14. 12. 2020 15.12.2020
Mimořádné opatření – antigenní testování obyvatel, s účinností od 16. 12. 2020 do 15. 1. 2021, 15.12.2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 14. 12. 2020 14.12.2020
Sbírka zákonů č. 215 obsahující usnesení vlády přijatá v rámci nouzového stavu v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2 na jednání vlády dne 10. 12. 2020 10.12.2020
Zrušení mimořádného opatření ze dne 2. 10. 2020, č. j. 20581/2020-12 MIN/KAN od 3.12.2020 03.12.2020
Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 3. 12. 2020 do odvolání 02.12.2020
Mimořádné opatření – antigenní testování – pedagogičtí pracovníci, s účinností od 4. do 18. 12. 2020 02.12.2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření 24.11.2020
Mimořádná opatření – s účinností od 21. 11. 2020 23.11.2020
Prodloužení nouzového stavu a krizová opatření vlády ČR 23.11.2020
Usnesení č. 1078: Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob 22.10.2020
Usnesení č. 1079: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb 22.10.2020
Usnesení č. 1080: Krizové opatření o omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů 22.10.2020
Knihovny mohou zůstat otevřené za těchto podmínek: 16.10.2020
Mimořádné opatření – omezení provozu stravovacích, ubytovacích a jiných služeb, s účinností od 5. 10. 2020 do odvolání 05.10.2020
Mimořádné opatření – organizace a provádění karantény u poskytovatelů sociálních služeb, s účinností od 5. 10. 2020 do odvolání 05.10.2020
Zrušení mimořádného opatření ze dne 23. 9. 2020, č.j. MZDR 205882020-17MINKAN, s účinností od 5. 10. 2020 05.10.2020
Mimořádné opatření – izolace a karanténa, s účinností od 25. 9. 2020 do odvolání 25.09.2020
Nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č. 2/2020 - Nařízení mimořádného opatření Cheb 21.09.2020
Mimořádné opatření – nařízení laboratořím ke sdělování výsledků vyšetření 17.09.2020
Mimořadné opatření izolace a karantena s učinnosti od 1.9.2020 do odvolaní 25.08.2020
Ministerstvo zemědělství - VV- Opatření obecné povahy - kalamita kůrovec 28.07.2020 01.01.2023
Mimořádné opatření – nařízení a sjednocení spolupráce v rámci Centrálního řídícího týmu COVID-19 07.07.2020
Mimořádné opatření – nařízení Vězeňské službě ČR s účinností od 1. 7. 2020 01.07.2020
Zrušení mimořádného opatření ze dne 19. května 2020 k omezení provozu lázeňské léčebně rehabilitační péče 19.06.2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam členských států Evropské unie 15.06.2020
Závěrečný účet Obce Dolní Žandov za rok 2019 08.06.2020
Opatření obecné povahy ze dne 25. května 2020 27.05.2020
Mimořádné opatření - elektronické žádanky v prostředí NZIS s účinností od 26. 5. 2020 26.05.2020
Mimořádné opatření - ukončování karantény osob, s účinností od 1. 6. 2020 26.05.2020
Zrušení opatření obecné povahy ze dne 16. 3. 2020 k omezení provádění zdravotních výkonů v rámci plánované péče 19.05.2020
Ministerstvo zemědělství- Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - VV - opatření obecné povahy - příloha č. 1 09.12.2019 01.01.2023
Ministerstvo zemědělství - VV - Opatření obecné povahy - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 03.04.2019 01.01.2023
MěÚ Cheb - informace ke zřizování studní 04.09.2018
Závěrečný účet Obce Dolní Žandov za rok 2017 25.06.2018
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Obce Dolní Žandov - GDPR 23.05.2018
MěÚ Cheb - informace pro občany - odběr povrchové a podzemní vody 11.05.2015

Rozpočty obce

Oznámení záměru prodeje, pronájmu

DSO Mariánskolázeňsko

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
DSO Mariánskolázeňsko - Schválený rozpočet - závazné ukazatele, rok 2022 22.04.2022
DSO Mariánskolázeňsko - Rozpočtové opatření č. 3/2021 25.01.2022
DSO Mariánskolázeňsko - Rozpočtové opatření č. 2 15.12.2021
DSO Mariánskolázeňsko- Pravidla rozpočtového provizoria 15.12.2021
DSO Mariánskolázeňsko - Rozpočtové opatření č. 1/2021 30.06.2021
Závěrečný účet Mariánskolázeňska DSO za rok 2020 včetně příloh 12.04.2021
DSO Mariánskolázeňsko - Schválený rozpočet pro rok 2021 12.04.2021
DSO Mariánskolázeňsko - Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2020 11.03.2021
DSO Mariánskolázeňsko - návrh rozpočtu na rok 2021 12.02.2021
DSO Mariánskolázeňsko -Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020 18.01.2021
DSO Mariánskolázeňsko -Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020 10.09.2020
Závěrečný účet Mariánskolázeňska DSO za rok 2019 včetně příloh 16.06.2020
DSO Mariánskolázeňsko -Rozpočtové opatření č. 2/2020 16.06.2020
DSO Mariánskolázeňsko -Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 23.03.2020
DSO ML - Schválený rozpočet na rok 2020 06.03.2020
DSO Mariánskolázeňsko -Rozpočtové opatření č. 3 27.01.2020
DSO Mariánskolázeňsko -Rozpočtové opatření č. 2 19.12.2019
DSO Mariánskolázeňsko - Pravidla rozpočtového provizoria 2020 19.12.2019
DSO Mariánskolázeňsko - Střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2024 19.12.2019
Informační zpravodaje U nás na Mariánskolázeňsku č. 7 27.08.2019
Schválený rozpočet pro rok 2019 DSO Mariánskolázeňsko 13.03.2019
Závěrečný účet Mariánskolázeňska DSO za rok 2018 včetně příloh 13.03.2019
Informační zpravodaj U nás na Mariánskolázeňsku č. 6 07.03.2019
DSO Mariánskolázeňsko -Rozpočtové opatření č. 6 02.01.2019
DSO Mariánskolázeňsko- Pravidla rozpočtového provizoria 02.01.2019
Informační zpravodaj U nás na Mariánskolázeňsku č. 5 04.09.2018
Závěrečný účet Mariánskolázeňska DSO za rok 2017 včetně příloh 22.06.2018
Informační zpravodaje U nás na Mariánskolázeňsku č. 4 05.03.2018
Schválený rozpočet pro rok 2018 DSO Mariánskolázeňsko 18.12.2017
Informační zpravodaje U nás na Mariánskolázeňsku č. 3 06.09.2017
Závěrečný účet Mariánskolázeňska DSO za rok 2016 a jeho přílohy 11.05.2017
Informacní zpravodaj - U nás na Mariánskolázeňsku - číslo 2 21.03.2017
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mariánskolázeňska na 2017-2020 21.03.2017
Schválený rozpočet Mariánskolázeňska na rok 2017 21.03.2017
Informační zpravodaj - U nás na Mariánskolázeňsku - číslo 1 04.11.2016

DSO Chebsko

Volby

Veřejnoprávní smlouvy