Navigace

Obsah

Územní plán obce Dolní Žandov

Změna č. 1 Územního plánu

Textové části

Příloha textové části

A1 Základní členění

A2a Hlavní výkres_sever

A2b Hlavní výkres _jih

A3a Výkres VPS_sever

A3b Výkres VPS_jih

B1a Koordinační výkres_sever

B1b Koordinační výkres_jih

B2 Širší vztahy

B3 Výkres ZPF

Úplné znění po vydání Změny č. 1 Územního plánu

Textová část Úplné znění

A1 Základní členění

A2a Hlavní výkres_sever

A2b Hlavní výkres_jih

A3a Výkres VPS_sever

A3b Výkres VPS

B1a Koordinační výkres_sever

B1b Koordinační výkres_jih

 

LHP

por map

seznam parcel

plochovka

hk_dzandov

text_dzandov