Dolní Žandov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Kamenná úřední deska "Kiosek" je umístěna před budovou obecního úřadu č.p. 36 v Dolním Žandově. Má bezbariérový přístup. 

Vyvěšeno: 18. 4. 2024 Datum sejmutí: 29. 5. 2024
Dne 2.5.2024 od 8.00 hod do 12.00 hod viz oznámení
Vyvěšeno: 12. 4. 2024 Datum sejmutí: 3. 5. 2024
Vyvěšeno: 12. 4. 2024 Datum sejmutí: 23. 4. 2024
Vyvěšeno: 12. 10. 2023 Datum sejmutí: 31. 5. 2024
Rozhodnutí hejtmana Karlovarského kraje č.1/2023 Ing. Petra Kulhánka o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a Nařízení Karlovarského kraje č.4/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
Vyvěšeno: 10. 7. 2023
Vyvěšeno: 14. 3. 2022
Vyvěšeno: 10. 12. 2021 Datum sejmutí: 6. 5. 2022
Vyvěšeno: 5. 4. 2024 Datum sejmutí: 9. 6. 2024
Na základě § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je poskytovatel dotace povinen zveřejnit veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci do výše 50000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace nebo návratná finanční výpomoc zvýšena nad 50000 Kč, poskytovatel zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna nejméně po dobu 3 let ode dne zveřejnění.
Vyvěšeno: 2. 6. 2022 Datum sejmutí: 1. 1. 2026