Menu
Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov

 

 

                             

    Od 15.4.2024 do odvolání je uzavřena knihovna v Dolním Žandově - provozní důvody.

Přehled rizik ohrožující obec Dolní Žandov

Analýza ohrožení obce Dolní Žandov

Ohrožení dle z. č. 240/2000 Sb., která platí pro obec Dolní Žandov a mají potenciál způsobit vznik krizové situace

Extrémní vítr
- Migrační vlny velkého rozsahu
- Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
- Epidemie - hromadné nákazy osob
- Narušení bezpečnosti informací kritické informační infrastruktury
- Narušení funkčnosti významných systémů elektronických komunikací
- Narušení finančního a devizového hospodářství státu velkého rozsahu
- Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
- Narušení dodávek potravin velkého rozsahu

obec Dolní Žandov

Ohrožení dle z. č. 239/2000 Sb.
zóny ohrožení podlimitních objektů, ochranná pásma chovů
Ohrožení dle z. č. 224/2015 Sb.
objekty skupiny A nebo B a zóny HP
Ohrožení dle z. č. 254/2001 Sb.
hrozby vzniku povodně
Dolní Žandov
mapa ohrožení obce
Chov hospodářských zvířat:
- AGRO - IGM s.r.o. - Úbočí; skot
- AGRO - IGM s.r.o. - Těšov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o., provoz Dolní Žandov, Hnát Kurt ml.; drůbež
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Milíkov; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Velká Šitboř; skot
- AGRO & KOMBINAT Dolní Žandov spol. s r.o. - Okrouhlá; skot
- CFARMA s. r.o. - Stará Voda; skot
- Jindřich Janovský st., Jindřich Janovský ml., Dolní Žandov - Brtná; skot
- Pavel Sýkora - Vysoká (Stará Voda); skot, prasata
  Přívalová povodeň - 7 kritických bod

 

 

Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov