Menu
Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov

8.8.-19.8.2022   MATRIKA DOVOLENÁ

2014

Název projektu: Stavební obnova historicky významného domu č. p. 40 III.

Název projektu: Stavební obnova historicky významného domu č. p. 40 III.

Obec dokončila v letošním roce projekt: „Stavební obnova historicky významného domu č. p. 40 III.“, který byl podpořen v rámci 5. Výzvy Strategického plánu Leader pro období 2009-2013 Místní akční skupiny MAS 21 z Programu rozvoje venkova ČR.  

Obec pomocí dotace obnovila vstupní vrata a dřevěné dveře, odstranila obložení a lino v prostoru schodiště, chodbičky v přízemí a chodbičky v 1. patře, došlo k omítnutí stěn v prostoru schodiště, chodbičky v přízemí a chodbičky v 1. patře a výmalbě, položení dlažby na obě chodbičky a schodiště, obnovu svítidel. V rámci uvedeného projektu byla obnovena i vstupní vrata a vchodové dveře ze zadní části objektu. 

Obec historicky významnou budovu obnovuje již několik let. V roce 2009 proběhla výměna střešní krytiny, aby se zajistila stabilizace objektu a zabránilo se dalšímu chátrání, v roce 2010 byla v rámci projektu: Stavební obnova historicky významného domu č. p. 40 podpořeného taktéž pomocí Strategického plánu Leader pro období 2009 - 2013 Místní akční skupiny 21 z Programu rozvoje venkova ČR vyměněna dřevěná okna, čímž došlo k důležitému posunu v celkové obnově, v rámci druhé etapy stavební obnovy obec za pomoci dotace z Programu rozvoje venkova ČR vybudovala v budově č. p. 40 muzeum a obnovila přiléhající chodbu a sociální zařízení. V loňském roce se podařilo za přispění dotace z Cíle 3 Česko-bavorské spolupráce obnovit klubovnu se sociálním zařízením pro Klub přátel Dolního Žandova.

 

Tiskovou zprávu vč. fotografií naleznete zde.Více zde: http://www.marianskolazensko.org/products/nazev-projektu-stavebni-obnova-historicky-vyznamneho-domu-c-p-40-iii-/

 

TISKOVÁ ZPRÁVA - „Stavební obnova historicky významného domu č. p. 40 III.“

Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov