Menu
Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov

 

Ordinace praktického lékaře v Lázních Kynžvart  bude v průběhu celého dubna pouze v odpoledních hodinách.                                 

    Od 15.4.2024 do odvolání je uzavřena knihovna v Dolním Žandově - provozní důvody.

Tisková zpráva - Obce Mariánskolázeňska dokončují projekty za téměř 77 mil. Kč

Obce Mariánskolázeňska dokončují projekty za téměř 77 mil. Kč

Šest členských obcí dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko (Drmoul, Dolní Žandov, Valy, Velká Hleďsebe, Lázně Kynžvart a Stará Voda) v letošním roce dokončuje celkem dvanáct projektů s podporou Regionálního operačního programu Severozápad. Projekty jsou zaměřeny na obnovu místních komunikací a budování zařízení pro volný čas.

Obce Mariánskolázeňska využily poslední možnosti získání dotací z Regionálního operačního programu zaměřeného na investice pro zlepšení fyzické infrastruktury. Podmínky byly velice náročné a jen díky tomu, že obce měly z minulosti tzv. „v šuplíku“ připraveny záměry a případně i projektové dokumentace, podařilo se během krátkého času podat 12 žádostí o dotaci, které byly následně všechny schváleny.

Díky spolupráci v rámci svazku obcí se dva projekty realizovaly pod jeho hlavičkou
a podařilo se tak překonat minimální velikost projektu (5 mil. Kč). I díky tomu se menší členské obce Svazku, které by samostatně nemohly žádat o dotaci, zapojily do aktivit projektu. Obec Stará Voda má nyní zkvalitněný povrch fotbalového hřiště a upraveno okolí kulturního domu a Valy mají obnoveno a doplněno víceúčelové hřiště a rekonstruovány komunikace v obci.

V Dolním Žandově byl podél hlavní průjezdové komunikace v obci obnoven chodník včetně obrubníků, přejezdy chodníku, byly vytvořeny plochy pro parkování a provedeno odvodnění. Dále byl v lokalitě u hasičské zbrojnice obnoven prostor pro volnočasové aktivity a v centru obce byly osazeny fitness prvky.

V Drmoulu bylo vybudováno víceúčelové hřiště u základní a mateřské školy, upraven prostor na odpočinkovém místě Sekerská a osazeny fitness prvky v lokalitě rybníka Cihelna. V rámci projektu byla provedena vestavba horního patra kulturního domu pro komunitní život v obci, dále bylo provedeno zlepšení akustiky sálu a proběhla obnova chodníku
u blízké autobusové zastávky. V obci byly obnoveny také tři komunikace – ulice Luční, Ke Studánce a K Cechu.

V rámci projektu ve Velké Hleďsebi se obnovily komunikace a parkovací místa v sídlišti Klimentov. V této lokalitě se také realizovalo veřejné osvětlení s využitím technologie LED. Součástí projektu bylo také vybudování nového chodníku podél Klientovské ulice
pro zajištění bezpečného pohybu chodců podél Klimentovské ulice od stávajícího ukončení chodníku k zastávce MHD u Křižovatky Klimentovská s Plzeňskou. Na ulici Luční se vyřešil špatný stav komunikace se smíšeným provozem chodců a motorových vozidel včetně parkování se zrealizovalo i veřejné osvětlení v technologii LED. V rámci obnovy ulice Pohraniční stráže byl dokončen chodník, který je součástí kompletní rekonstrukce hlavní komunikace v obci (spojnice měst Mariánské Lázně a Cheb), dále se zrealizovalo veřejné osvětlení v technologii LED a úprava trolejového vedení.

V Lázních Kynžvart byly zrealizovány čtyři projekty na obnovu místních komunikací
za účelem posílení bezpečnosti vybudováním přechodů a chodníkových přejezdů. Na ulici Dlouhá a Krátká byla rekonstruována stávající parkovací místa a vytvořena byla i nová stání, bylo provedeno odvodnění dešťovou kanalizací do blízkého potoka. Na Polní ulici, která se nachází v zástavbě bytových domů, se navýšila kapacita parkovacích stání i s následným bezbariérovým vstupem na stávající chodník a napojení na komunikaci směrem k ulici Luční. Přínosem stavební akce bylo i odvodnění nového parkoviště pro osobní vozidla
a přilehlé komunikace.

V ulici Luční došlo k vybudování chodníku od silnice II/212, dále se vybudovala bezpečná místa pro přecházení a chodníkových přejezdů do postranních ulic. V ulici K Rybníku byla také obnovena místní komunikace, nahradil se nevyhovující kryt stávající vozovky
a chodníku a tím se vymezila parkovací místa a obnovily se sjezdy ke stávajícím rodinným domům a sjezd k zadní části základní školy.

Je třeba poznamenat, že všechny obce i dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko musely začít realizovat projekty ještě před rozhodnutím o poskytnutí dotace - tedy nést riziko případného nepřidělení dotace. Díky odvaze vedení obcí a vzájemné důvěře v rámci spolupráce ve svazku obcí byly všechny projekty dokončeny s využitím dotace a věříme,
že i nyní probíhající kontroly budou v pořádku.

manažeři dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko

baner

Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov