Menu
Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov

 

Ordinace praktického lékaře v Lázních Kynžvart  bude v průběhu celého dubna pouze v odpoledních hodinách.                                 

    Od 15.4.2024 do odvolání je uzavřena knihovna v Dolním Žandově - provozní důvody.

Projekt Obnova komunikací, veřejných prostranství a zázemí pro kulturní a společenský život

Projekt Obnova komunikací, veřejných prostranství a zázemí
pro kulturní a společenský život

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:  CZ. 1.09/2.2.00/86.01362

NOSITEL PROJEKTU: Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko

DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program NUTS II Severozápad

TERMÍN REALIZACE:  2015

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY PROJEKTU:  8 383 674,88 Kč 

PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%

Projektu se účastní čtyři členské obce Svazku. Cílem projektu je obnova komunikací, veřejného prostranství a zázemí pro kulturní a společenský život.

V rámci tohoto projektu dojde k těmto k aktivitám:

Obec Dolní Žandov

  • vnitřní stavební úpravy historického domu č. p. 40 v centru obce a obnova 3 místností pro společenský a komunitní život v obci
  • obnovu přilehlého prostranství (chodník a schodiště)
  • obnovu prostoru u pomníku obětem první světové války a pojezdový chodník
  • v místní části Podlesí u knihovny budou osazovány dva nové fitness prvky

Obec Velká Hleďsebe

  • rekonstrukce komunikace na průtahu cyklotrasou CT 361 Klimentovem (místní známost jako ulice K Ledvinům) spojující průtah Klimentovem s odpočinkovou zónou u nového rybníčku pod La Panné

Obec Stará Voda

  • < >tavební obnova prostranství kolem kulturního domu řeší úpravu a zkulturnění jeho okolí. Projekt řeší návrh stavebních úprav stávající místní komunikace V Lukách a Zelená a veřejných prostranství v centru obce Valy
  • instalace nových prvků dětského hřiště (lanová pyramida, lanové centrum) a realizace hřiště na petanque na tomto zájmovém území, které slouží jako park, sportoviště, dětské hřiště a shromažďovací prostor

Projekt svým zaměřením podporuje zvýšení kvality fyzického prostředí regionu a přeměny ekonomických a sociálních struktur regionu jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu
pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU.

Žádost o dotaci byla podána dne 23. 2. 2015 (schválení žádosti dne 30. 6. 2015) a realizace projektu potrvá do 28. 9. 2015.

V rámci realizace projektu bylo dokončeno výběrové řízení na realizaci a uzavřena Smlouva o dílo
na stavební práce. Na pravidelných kontrolních dnech probíhají konzultace k realizaci stavebních prací tak, aby byly v souladu s projektovou dokumentací. Proběhla schůzka s partnery projektu, na které byl konzultován průběh realizace projektu. Partneři projektu jsou průběžně informováni o všech aktivitách projektu.

Více informací naleznete na webových stránkách dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko: www.marianskolazensko.org

Partneři projektu:

Město Lázně Kynžvart

Obec Drmoul

Obec Trstěnice

Obec Vlkovice

Foto z realizace projektu v obci Dolní Žandov:

http://files.marianskolazensko.webnode.cz/200002438-2d1f72f136/Doln%C3%AD%20%C5%BDandov%20I.12.8.2015.jpg

Foto z realizace projektu v obci Stará Voda:

http://files.marianskolazensko.webnode.cz/200002440-40eaf42dd8/Stara%20Voda12.8.15..jpg

Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov