Menu
Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov

8.8.-19.8.2022   MATRIKA DOVOLENÁ

Projekt Obnova komunikací, veřejných prostranství a zázemí pro kulturní a společenský život

 

Projekt Obnova komunikací, veřejných prostranství a zázemí
pro kulturní a společenský život

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:  CZ. 1.09/2.2.00/86.01362

NOSITEL PROJEKTU: Dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko

DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační program NUTS II Severozápad

TERMÍN REALIZACE:  2015

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY PROJEKTU:  8 383 674,88 Kč 

PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%

 

Projektu se účastní čtyři členské obce Svazku. Cílem projektu je obnova komunikací, veřejného prostranství a zázemí pro kulturní a společenský život.

 

V rámci tohoto projektu dojde k těmto k aktivitám:

 

Obec Dolní Žandov

 • vnitřní stavební úpravy historického domu č. p. 40 v centru obce a obnova 3 místností
  pro společenský a komunitní život v obci

 • obnovu přilehlého prostranství (chodník a schodiště)

 • obnovu prostoru u pomníku obětem první světové války a pojezdový chodník

 • v místní části Podlesí u knihovny budou osazovány dva nové fitness prvky

   

  Obec Velká Hleďsebe

 • rekonstrukce komunikace na průtahu cyklotrasou CT 361 Klimentovem (místní známost jako ulice K Ledvinům) spojující průtah Klimentovem s odpočinkovou zónou u nového rybníčku pod La Panné

   

  Obec Stará Voda

  • < >tavební obnova prostranství kolem kulturního domu řeší úpravu a zkulturnění jeho okolí.

   Projekt řeší návrh stavebních úprav stávající místní komunikace V Lukách a Zelená
   a veřejných prostranství v centru obce Valy

  • instalace nových prvků dětského hřiště (lanová pyramida, lanové centrum) a realizace hřiště na petanque na tomto zájmovém území, které slouží jako park, sportoviště, dětské hřiště
   a shromažďovací prostor

    

   Projekt svým zaměřením podporuje zvýšení kvality fyzického prostředí regionu a přeměny ekonomických a sociálních struktur regionu jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu
   pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU.

   Žádost o dotaci byla podána dne 23. 2. 2015 (schválení žádosti dne 30. 6. 2015) a realizace projektu potrvá do 28. 9. 2015.

   V rámci realizace projektu bylo dokončeno výběrové řízení na realizaci a uzavřena Smlouva o dílo
   na stavební práce. Na pravidelných kontrolních dnech probíhají konzultace k realizaci stavebních prací tak, aby byly v souladu s projektovou dokumentací. Proběhla schůzka s partnery projektu, na které byl konzultován průběh realizace projektu. Partneři projektu jsou průběžně informováni o všech aktivitách projektu.

    

   Více informací naleznete na webových stránkách dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko: http://www.marianskolazensko.org/

    

    

   Partneři projektu:

   Město Lázně Kynžvart

   Obec Drmoul

   Obec Trstěnice

   Obec Vlkovice

   Foto z realizace projektu v obci Dolní Žandov:

    

   http://files.marianskolazensko.webnode.cz/200002438-2d1f72f136/Doln%C3%AD%20%C5%BDandov%20I.12.8.2015.jpg

    

   Foto z realizace projektu v obci Stará Voda:

    

   http://files.marianskolazensko.webnode.cz/200002440-40eaf42dd8/Stara%20Voda12.8.15..jpg

    

    

                    http://www.nuts2severozapad.cz/                                               http://www.europa.eu/ 

 

tisková zpráva

zde ke stažení

Tisková zpráva - Obnova komunikací, veřejných prostranství a zázemí pro kulturní a společenský život"

Tiskova_zprava_Svazek_01362_v dobe_udrzitelnosti_ze dne 23.10.2019.pdf (292.48 kB)

Tiskova_zprava_Svazek_01362_v dobe_udrzitelnosti_ze dne 21.10.2020.docx.pdf (316.46 kB)

Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov