Menu
Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov

8.8.-19.8.2022   MATRIKA DOVOLENÁ

2015

Název projektu: Obnova chodníků v Dolním Žandově

Název projektu: Obnova chodníků v Dolním Žandově
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01303
NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov
DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační programu  NUTS II Severozápad, 62. výzva
TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015
ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 7 305 260,36 Kč
PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%
 
 
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schválilo podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad týkající se projektu: Obnova chodníků v Dolním Žandově. V rámci tohoto projektu bude obnoven chodník včetně obrubníků, přejezdy chodníku, obnoveny plochy pro parkování a provedeno odvodnění. Projekt se uskuteční podél hlavní průjezdové komunikace v obci.
. 
 
Při přípravě projektu probíhaly individuální konzultace členů realizačního týmu, konzultace s partnery projektu a s Úřadem regionální rady. Byla pečlivě připravována a konzultována projektová dokumentace, bylo nutné vyřešit majetkoprávní vztahy tak, aby bylo možno projekt financovat z programu ROP Severozápad. Příprava projektu zahrnovala také rozhodnutí o složení projektového týmu a nalezení vhodných partnerů projektu, se kterými byly uzavřeny partnerské smlouvy.
 
Žádost o dotaci byla podána dne 25.9.2014, realizace projektu trvá do 28. 9. 2015 a bude rozdělena do dvou etap. V I. etapě, která trvá do 30. 4. 2015, budou provedeny výkopové práce, všechny další aktivity projektu budou realizovány do 28. 9. 2015. Informace o projektu jsou umisťovány také na webové stránky obce: www.dolnizandov.cz/tiskove-zpravy-k-realizovanym-projektum-/2015/tiskova-zprava-k-projektu-obnova-chodniku-v-dolnim-zandove/.
 
Cílem projektu je je oživení a vyvážený rozvoj venkovské obce Dolní Žandov prostřednictvím realizace tohoto projektu. Dojde tak k rozvoji a zkvalitnění infrastruktury a fyzického a kulturního prostředí obce.  
 
- - -
 
Žádost o dotaci byla Úřadem regionální rady schválena počátkem roku 2015  a v dubnu 2015 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Bylo dokončeno výběrové řízení na realizaci a uzavřena Smlouva o dílo na realizaci, dále proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora. Na pravidelných kontrolních dnech probíhají konzultace k realizaci stavebních prací tak, aby byly v souladu s projektovou dokumentací. Do 20. 5. 2015 bude na Úřad regionální rady předložena první monitorovací zpráva projektu. V průběhu realizace I. etapy projektu proběhla schůzka s partnery projektu, na které byl konzultován průběh realizace projektu, partneři byli informováni o všech aktivitách během I. etapy. 
 
Průběžná kontrola realizace bude pokračovat, aby byly zajištěny všechny aktivity projektu a splněny všechny indikátory.
 
 
Partneři projektu:
Obec Drmoul
Město Lázně Kynžvart 
Obec Trstěnice
Obec Valy
Obec Velká Hleďsebe
 
Tisková zpráva ze dne 30. 6. 2015 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 25.1.2016 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 18. 9. 2017 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 18.9.2019 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 22.10.2019 ke stažení zde.
Tisková zpráva ze dne 21.10.2020 ke stažení zde.
 
 
Foto z realizace projektu.
 
Pozvánka k přednášce o životním prostředí zde.
 

TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE KE STAŽENÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA ZDE KE STAŽENÍ

Tisková zpráva ze dne 21. 11. 2016

Tisková zprava ze dne 18.9.2017

Tisková zpráva ze dne 18.9.2018

Tisková zpráva ze dne 22.10.2019

Tisková zpráva ze dne 21.10.2020

 Více zde: http://www.marianskolazensko.org/products/nazev-projektu-obnova-chodniku-v-dolnim-zandove/

baner

www.nuts2severozapad.cz     www.europa.eu

Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov