Menu
Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov

 

 

17.6.-21.6.2024 MATRIKA DOVOLENÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

    Knihovna v Dolním Žandově opět v provozu každé pondělí do 18.00 hodin.

2015

Název projektu: Obnova chodníků v Dolním Žandově

Název projektu: Obnova chodníků v Dolním Žandově
REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.09/2.2.00/81.01303
NOSITEL PROJEKTU: Obec Dolní Žandov
DOTAČNÍ TITUL: Regionální operační programu  NUTS II Severozápad, 62. výzva
TERMÍN REALIZACE: 2014 - 2015
ROZPOČTOVANÉ NÁKLADY PROJEKTU: 7 305 260,36 Kč
PŘEDPOKLÁDANÁ DOTACE: 85%
 
Zastupitelstvo obce Dolní Žandov schválilo podání žádosti o dotaci do Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad týkající se projektu: Obnova chodníků v Dolním Žandově. V rámci tohoto projektu bude obnoven chodník včetně obrubníků, přejezdy chodníku, obnoveny plochy pro parkování a provedeno odvodnění. Projekt se uskuteční podél hlavní průjezdové komunikace v obci.
 
Při přípravě projektu probíhaly individuální konzultace členů realizačního týmu, konzultace s partnery projektu a s Úřadem regionální rady. Byla pečlivě připravována a konzultována projektová dokumentace, bylo nutné vyřešit majetkoprávní vztahy tak, aby bylo možno projekt financovat z programu ROP Severozápad. Příprava projektu zahrnovala také rozhodnutí o složení projektového týmu a nalezení vhodných partnerů projektu, se kterými byly uzavřeny partnerské smlouvy.
 
Žádost o dotaci byla podána dne 25.9.2014, realizace projektu trvá do 28. 9. 2015 a bude rozdělena do dvou etap. V I. etapě, která trvá do 30. 4. 2015, budou provedeny výkopové práce, všechny další aktivity projektu budou realizovány do 28. 9. 2015. Informace o projektu jsou umisťovány také na webové stránky obce: www.dolnizandov.cz.
 
Cílem projektu je je oživení a vyvážený rozvoj venkovské obce Dolní Žandov prostřednictvím realizace tohoto projektu. Dojde tak k rozvoji a zkvalitnění infrastruktury a fyzického a kulturního prostředí obce.  
 
Žádost o dotaci byla Úřadem regionální rady schválena počátkem roku 2015  a v dubnu 2015 byla podepsána Smlouva o poskytnutí dotace. Bylo dokončeno výběrové řízení na realizaci a uzavřena Smlouva o dílo na realizaci, dále proběhlo výběrové řízení na technický dozor investora. Na pravidelných kontrolních dnech probíhají konzultace k realizaci stavebních prací tak, aby byly v souladu s projektovou dokumentací. Do 20. 5. 2015 bude na Úřad regionální rady předložena první monitorovací zpráva projektu. V průběhu realizace I. etapy projektu proběhla schůzka s partnery projektu, na které byl konzultován průběh realizace projektu, partneři byli informováni o všech aktivitách během I. etapy. 
 
Průběžná kontrola realizace bude pokračovat, aby byly zajištěny všechny aktivity projektu a splněny všechny indikátory.
 
Partneři projektu:
  • Obec Drmoul
  • Město Lázně Kynžvart 
  • Obec Trstěnice
  • Obec Valy
  • Obec Velká Hleďsebe

 

Foto z realizace projektu.
 
Pozvánka k přednášce o životním prostředí zde.
 

Více zde: www.marianskolazensko.org

baner

Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov