Menu
Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov

 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ na částečnou uzavírku provozu na silnici III/21418 v termínu od 17.07.2024 do 30.09.2024 - most přes Šitbořský potok v Horním Žandově.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

  

Poskytnuté dotace z rozpočtu Karlovarského kraje

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Vybavení sálu v Kulturním domě Dolní Žandov

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2016 od Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje účelovou dotaci ve výši 125.000,- Kč na vybavení sálu kulturního domu.

logo

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Územní plán Dolní Žandov

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2016 od Karlovarského kraje dotaci ve výši 67.760,- Kč na realizaci projektu Územní plán Dolní Žandov a zabezpečení vypracování Změny č. 1 Územního plánu Dolní Žandov a právního stavu Územního plánu Dolní Žandov po vydání této změny.

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje - věcné vybavení

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2016 od Karlovarského kraje dotaci na nákup věcného vybavení pro potřeby JSDH - dýchací přístroje, záložní lahve, brašna na masku, ponorné kalové čerpadlo, nastavovací záchranný žebřík.

www.kr-karlovarsky.cz

http://www.sdhdolnizandov.estranky.cz/clanky/vybaveni-jednotky-porizene-za-prispeni-karlovarskeho-kraje/

fotogalerie

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - II. etapa Vybavení sálu v Kulturním domě Dolní Žandov

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2017 od Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje účelovou dotaci ve výši 125.000,- Kč na vybavení sálu kulturního domu.

logo

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - Doprovodná infrastruktura k národní cyklotrace č. 36 a regionální cyklotrase č. 604 v obci Salajna

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2017 od Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje účelovou dotaci ve výši 399.000,- Kč na doprovodnou infrastrukturu k národní cyklotrace č. 36 a regionální cyklotrase č. 604 v obci Salajna.

logo

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje - věcné vybavení

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2017 od Karlovarského kraje dotaci na nákup věcného vybavení pro potřeby JSDH - motorová pila včetně příslušenství.

www.kr-karlovarsky.cz

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Regenerace předprostoru Kulturního domu v Dolním Žandově

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2018 od Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje dotaci ve výši 202.000,- Kč na regeneraci prostoru před Kulturním domem v Dolním Žandově.

logo

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje - dopravní automobil pro JSDH - obnova požární techniky 

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2018 od Karlovarského kraje dotaci do výše 450.000,- Kč  na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.

logo

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Osvěta občanů ke 100. výročí naší republiky

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2018 od Karlovarského kraje dotaci do výše 10.000,- Kč  na podporu kulturních aktivit - Osvěta občanů ke 100. výročí založení Československa.

logo

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

 

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Výměna oken v kulturním a bytovém domě v obci Dolní Žandov

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2019 od Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje dotaci ve výši 129.897,- Kč na výměnu oken v kulturním a bytovém domě v obci Dolní Žandov.

logo

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje - vybavení JSDH obce novým hydraulickým vyprošťovacím zařízením

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2019 od Karlovarského kraje dotaci ve výši 600.000,- Kč na nákup vybavení pro  jednotku sboru dobrovolných hasičů obce - nové hydraulické vyprošťovací zařízení. 

logo

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi - projekt obecního rozhlasu - I. etapa

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2019 od Karlovarského kraje dotaci ve výši 250.000,- Kč. Dotace se poskytuje na účel projekt obecního rozhlasu - I. etapa - dodávka bezdrátového varovného a informačního systému.

logo

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2019 od Karlovarského kraje dotaci ve výši 114.450,- Kč na na umělou obnovu a ochranu lesa.

logo

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji - umístění odpočinkových venkovních lavic z masivu

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2020 od Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje účelovou dotaci ve výši 26.000,- Kč na odpočinkové venkovní lavice z masivu.

logo

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Program obnovy venkova - Podprogram 1 - Obnova budovy v areálu fotbalového křiště

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2020 od Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje investiční dotaci ve výši 250.000,- Kč na obnovu budovy v areálu fotbalového hřiště.

logo

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Projekt Prevence kriminality mládeže v Dolním Žandově

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2020 od Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality od odboru bezpečnosti a krizového řízení účelovou dotaci k zajištění projektu Prevence kriminality mládeže v Dolním Žandově ve výši 43.280,- Kč.

logo

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje - Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2020 od Karlovarského kraje dotaci ve výši 107.132,54,- Kč na na umělou obnovu a ochranu lesa.

logo

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje - dotační podprogram 8 - obměna pneumatik u cisternových automobilových stříkaček JSDH obce

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2020 od Karlovarského kraje dotaci ve výši 60.000,- Kč na obměnu 4 ks pneumatik u cisternové automobilové stříkačky CAS 32 T 815 jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.  

logo

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci "Programu obnovy venkova" - Tepelné čerpadlo v budově č.p. 40 v Dolním Žandově

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2021 od Karlovarského kraje dotaci ve výši 263.529,- Kč na účel Podprogram 1 - Tepelné čerpadlo v budově č.p. 40.  

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

logo

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje  - Projekt Prevence kriminality mládeže v obci Dolní Žandov

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2021 od Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality od odboru bezpečnosti a krizového řízení účelovou dotaci k zajištění projektu Prevence kriminality mládeže v obci Dolní Žandov ve výši 23.280,- Kč.

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

logo

Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci "Programu obnovy venkova"  - Vybavení objektu č.p. 3 Dolní Žandov

Obec Dolní Žandov obdržela v roce 2022 od Karlovarského kraje - odboru regionálního rozvoje účelovou dotaci ve výši 250.000,- Kč na vybavení objektu č.p.3 v Dolním Žandově v Programu obnovy venkova 2022-2024. 

www.kr-karlovarsky.cz

www.zivykraj.cz

logo

Obec Dolní Žandov
Dolní Žandov